Language
بخش پرتال مناقصه ها و مزایده ها > شرکت مخابرات استان لرستان
 

مناقصه ها

 

تاریخ درج

 عنوان /  آخرین مهلت / تاریخ بازگشایی پاکات

شماره

 15 /90

دارد تعمیر و نگهداري تلفنهاي همگاني سطح استان (با تامین 30درصد هزینه نگهداری از طریق تامین قطعات از سوی کارفرما) * مهلت 20 /2 /90  جزييات مطلب ...    

19/02/1390

 14 /90

نگهداري ، بهینه سازی و بهسازی ارتباطات سیار سطح استان * مهلت 4 / 3 / 90 * 18/ 3 / 90   جزييات مطلب ...    

19/02/1390

 13 /90

طرح SWAP سایتهای شهرستان خرم آباد * مهلت 20 / 2 / 90  جزييات مطلب ...    

19/02/1390

 12 /90

پشتیبانی خدمات فنی و مهندسی در حوزه های الف: نگهداری و پشتیبانی فنی ب: توسعه و مهندسی 2 (دو) در سطح استان بصورت حجمی *مهلت 20 / 2 /90  جزييات مطلب ...    

19/02/1390

 11/ 90

پشتیبانی خدمات فنی و مهندسی در حوزه های الف: نگهداری و پشتیبانی فنی ب: توسعه و مهندسی 1 (یک) در سطح استان بصورت حجمی *مهلت20 /2 / 90  جزييات مطلب ...    

19/02/1390

 10 /90

پشتیبانی خدمات اداری - تدارکاتی در سطح استان بصورت حجمی * مهلت20 / 2 / 90  جزييات مطلب ...    

19/02/1390

 9 / 90

پشتیبانی خدمات مالی و اقتصادی در سطح استان بصورت حجمی * مهلت 20 /2/ 90   جزييات مطلب ...    

19/02/1390

 8 / 90

پشتیبانی خدمات اداری – مالی و فنی – مهندسی حوزه ستادی در سطح استان بصورت حجمی * مهلت 19 /2 / 90  جزييات مطلب ...    

18/02/1390

 مناقصه 59/89

Swap سایتهای شهرستان خرم آباد  جزييات مطلب ...    

21/12/1389

 مناقصه 58/89

نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح مراکز پر ظرفیت و مراکز کم ظرفیت پلدختر 16/12/1389  جزييات مطلب ...    

03/12/1389

Page 1 of 4
 

مزایده ها

 

تاریخ درج

 عنوان /  آخرین مهلت / تاریخ بازگشایی پاکات

شماره

 1 / 90

املاك تحت مالكيت خويش را واقع در شهرستانهای خرم آباد ، پلدختر ، دورود و ازنا *مهلت 31 / 2 / 90  جزييات مطلب ...    

18/02/1390

 7/89

فروش 24 واحد از املاك تحت مالكيت شرکت مخابرات را واقع در شهرستانهای خرم آباد ، پلدختر ، دورود و ازنا مهلت تا 17/11/1389  جزييات مطلب ...    

02/11/1389

 مزایده 8/89

فروش انواع کابلهای جمع آوری شده موجود در انبار شهرستانهای خرم آباد ، بروجرد ، دورود و الیگودرز  جزييات مطلب ...    

25/10/1389

 فراخوان

تست  جزييات مطلب ...    

05/10/1389